Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

An emerging recombinant human enterovirus 71 responsible for the 2008 outbreak of Hand Foot and Mouth Disease in Fuyang city of China

Yan Zhang, Zhen Zhu, Weizhong Yang, Jun Ren, Xiaojuan Tan, Yu Wang, Naiying Mao, Songtao Xu, Shuangli Zhu, Aili Cui, Yong Zhang, Dongmei Yan, Qun Li, Xiaoping Dong, Jing Zhang, Yueping Zhao, Junfeng Wan, Zijian Feng, Junling Sun, Shiwen Wang, Dexin Li* and Wenbo Xu*

Virology Journal 2010, 7:94  doi:10.1186/1743-422X-7-94

Include


Format