Download references

Open Access

Brain microglia were activated in sporadic CJD but almost unchanged in fatal familial insomnia and G114V genetic CJD

Qi Shi, Wu-Ling Xie, BaoYun Zhang, Li-Na Chen, Yin Xu, Ke Wang, Ke Ren, Xiao-Mei Zhang, Cao Chen, Jin Zhang and Xiao-Ping Dong*

Virology Journal 2013, 10:216  doi:10.1186/1743-422X-10-216

Include


Format